Anatomia człowieka
Kręgi, Kręgosłup na schematach anatomicznych

Kręgi, Kręgosłup człowieka

Kręgi, kręgosłup człowieka Kręgi składają się na kręgosłup człowieka, czyli część szkieletu stanowiąca jego podporę i główną oś. Kręgosłup składa się z 32-34 kręgów, podzielonych na odcinki: część szyjna, piersiowa, lędźwiowa, krzyżowa i ogonowa (guziczna).

Kręgosłup jest główną osią całego ciała. Składa się z 33 lub 34 kręgów ułożonych jeden na drugim. W zależności od położenia kręgosłup dzieli się na odcinki: szyjny albo karkowy (7 kręgów), piersiowy albo grzbietowy (12), lędźwiowy (5), krzyżowy (5) oraz guziczny - u człowieka występujący w postaci szczątkowej (4 lub 5 kręgów zrośniętych).

Kręg ma dwie zasadnicze części: przednią - trzon i przechodzący ku tyłowi - łuk, a także różne wyrostki dzięki którym kręgi łączą się ze sobą oraz z żebrami i mięśniami. Połączenie trzonu i łuku tworzy otwór kręgowy. Z połączenia otworów kręgów powstaje kanał kręgowy, w którym znajduje się rdzeń kręgowy.

W okolicy szyjnej dwa pierwsze kręgi zbudowane są nietypowo. Kręg szyjny szczytowy - dźwigacz nie ma trzonu, lecz złączone ze sobą łuki z leżącymi między nimi rozwiniętymi częściami bocznymi. Drugi kręg szyjny - obrotowy ma trzon przechodzący ku górze w ząb kręgu obrotowego. Połączenie stawowe między dźwigaczem a obrotnikiem umożliwia obrotowe ruchy głowy.

Schematy kręgów

Kliknij na obrazek aby powiększyć.
Otworzy się w nowym oknie.

Kręgi atlas i axis
Kręgi atlas i axis
Kręgi szyjne
Kręgi szyjne
Kręgi lędźwiowe
Kręgi lędźwiowe
Kręgi krzyżowe Kość krzyżowa
Kręgi krzyżowe - Kość krzyżowa
Kręgi guziczne Kość guziczna
Kręgi guziczne - Kość guziczna