Anatomia człowieka
Mózg, mózgowie na schematach, układ nerwowy

Mózg, Mózgowie

Mózg mózgowie to największe skupienie tkanki nerwowej u kręgowców, znajdujące się w jamie czaszki. Mózgowie jest to zespół najwyższych ośrodków nerwowych w ciele człowieka.

Schematy mózgu, mózgowia

Kliknij na obrazek aby powiększyć.
Otworzy się w nowym oknie.

mózg mózgowie podstawa
Podstawa i nerwy czaszkowe, mózgowe
przekrój mózgu
Przekrój strzałkowy mózgu
strona boczna mózgu mózgowia
Strona boczna, płaty mózgu

Mózgowie wypełniające jamę czaszki u człowieka dorosłego waży ok. 1375 g, i zaczyna się kształtować w okresie rozwojowym między 3-4 tygodniem życia zarodka. Utworzone jest początkowo z trzech pęcherzyków pierwotnych, stanowiących podstawę linii podziału ostatecznie rozwiniętego mózgowia. Są to: tyłomózgowie, śródmózgowie i przodomózgowie.

W ostatecznie rozwiniętym mózgowiu rozróżniamy:

Mózg jest najpóźniej rozwiniętą częścią układu nerwowego w rozwoju organizmów zwierzęcych. Mózgiem nazywamy dwie półkule mózgowe z częścią wzrokową podwzgórza. Pofałdowania powierzchni mózgu tworzy zakręty, porozdzielane bruzdami – największa z nich to bruzda Rolanda. Pozwalają one na podział półkul mózgowych na płaty: czołowy, ciemieniowy , skroniowy i potyliczny. Półkule mózgowe stanowią ok. 80 % wagi całego mózgowia. Powierzchnię półkul mózgowych tworzy warstwa istoty szarej – kora mózgowa stanowiąca część obwodową a pod nią leży warstwa istoty białej. Istota szara mózgu zbudowana jest z komórek nerwowych, istota biała z włókien nerwowych. Kora mózgowa spełnia nadrzędną rolę w stosunku do całego układu nerwowego. A stopień pofałdowania mózgu jest ważnym czynnikiem w rozwoju inteligencji organizmów.

Nerwy czaszkowe, nerwy mózgowe

Z mózgu człowieka wychodzi dwanaście par nerwów. Są to następujące pary nerwów: