Anatomia człowieka
Biotechnologia - gdzie studiować w Polsce?

Biotechnologia

Biotechnologia jako kierunek studiów jest prowadzona w Polsce w na uniwersytetach, politechnikach, akademiach rolniczych i medycznych.

O biotechnologii w Polsce...

Studia biotechnologiczne w Polsce zostały uruchomione w 1989 roku, od tamtego czasu każdum więlszym mieście uniwersyteckim znajduje się uczelnia nauczająca na tym kierunku.

Absolwent biotechnologii

Absolwent biotechnologii (licencjat) powinien być przygotowany praktycznie i teoretycznie do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki stosujących odpowiednie techniki biotechnologiczne (w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, paszowym, chemii gospodarczej). Powinien znać biotechnologie stosowane w hodowli roślin i zwierzšt (techniki in vitro), w ochronie zdrowia (diagnostyka molekularna) oraz ochronie środowiska (biopreparaty, oczyszczanie biologiczne, biotransformacje). Nabycie tych umiejętności pozwoli mu na podjęcie pracy w placówkach naukowych szkół wyższych i PAN, a także w laboratoriach różnego typu między innymi służby zdrowia i ochrony środowiska.

Inżynieria genetyczna i GMO

Biotechnologia w BioTechnolog.pl - Biotechnologia - serwis informacyjny o biotechnologii. News: Biobiznes, Klonowanie, Genetyka, Komórki macierzyste, Nowotwory, HIV, AIDS, Wirusologia, Medycyna i fizjologia, Organizmy transgeniczne, Biotechnologiczne.

Forum i studenci biotechnologii: Biotechnologia Forum. Interesuje Cię GMO? Organizmy Transgeniczne? Czy zjesz GMO? Rośliny transgeniczne, Zwierzęta transgeniczne, Metody tworzenia, modyfikacji organizmów GMO, Kukurydza Bt GMO MON 810 Monsanto, Strefy wolne od GMO.

Praca dla biotechnologa

Oferty pracy z branży biotechnologicznej i farmaceutycznej z serwisu pracuj.pl. Biotechnologia Praca. Oferty pracy dla biotechnologów są aktualizowane codziennie.

Studia biotechnologiczne

Biotechnologia jest jednym z najbardziej obleganych kierunków studiów - co roku kilkanaście osób ubiega się o jedno miejsce. Każdego roku prawie dwa tysiące absolwentów kończy ten kierunek.

Studia Biotechnologia - Pełne nformacje o studiach biotechnologicznych w Polsce, komentarze studentów.